Workshop s Blankou

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete na workshop intuitívneho plávania s deťmi. 

Workshop plávania s deťmi s Blankou Sudíkovou Kolárovou

Kedy?

23.2.2017 o 9.00 - 11.00

KDE?

Hotel Átrium, Nový Smokovec

Cena

30 Eur (dieťa a 1 doprovod). Každý ďalší dospelý 10 Eur. Sumu je potrebné zaplatiť na účet SK64 8360 5207 0042 0287 9912 V prípade Vašej neprítomnosti Vám poplatok vrátime po odpočítaní manipulačného poplatku 10 Eur.

Čo so sebou

Dieťatko musí mať na plávaní plavky. Potrebné sú plavecké okuliare pre rodiča, aby na dieťatko dobre videl. Plachty, uteráky dostanete priamo v hoteli. Doneste si so sebou masážny olej pre dieťatko.

O Blanke

Blanka je autorkou plávania s deťmi prirodzene. Popri plávaní sa zameriava aj na psychické naladenie detí a rodičov, prehlbovanie dôvery, liečenie pôrodných a popôrodných tráum. Jej metodika plávania je prirovnávaná k účinkom Vojtovej metódy, ktorá sa deje ale bez bolesti. Priamo podporuje psychomotorický vývin detí. K plávaniu vždy pripája saunovanie detí, masírovanie.