Plavecké kurzy pre deti od 5.mesiacov - 7 rokov

Hotel Átrium, Nový Smokovec

O KURZOCH

V kurzoch plávame raz do týždňa v hoteli Átrium v Novom Smokovci. Lekcia je rozdelená do troch častí. 

30 min plávanie

Saunovanie a oddych

Masírovanie detí

Aklimatizácia v detskom kúte hotela s malou lezeckou stenou

 

U nás platí filozofia, že neučíme dieťa plávať na výkon, ale že ho sprevádzame do vodného prostredia. My dospelí sme tí, ktorí ukazujeme cestu, prekonávame spolu strachy a sme dieťaťu oporou, aby si samo prešlo cestou k dobrému vzťahu k vode. Používame techniky podporujúce rozvoj psychomotoriky a sú vhodné aj pre deti cvičiace Vojtovú metódu. S dieťaťom môžu plávať aj obidvaja rodičia. Nepoužívame žiadne nadnášacie pomôcky, chceme aby dieťa zisťovalo, čo sa deje vo vode, ako pôsobí a tak si vypracovávalo zdravý rešpekt. 

Lekcie sú rozdelené pre deti od 5-12.mesiacov, 1-3 rokov, 3-6. rokov. 

Súčasťou kurzu je 10 lekcií vo frekvencii 1 x do týždňa.

Pri vynechaní lekcií máte nárok na nahradenie 3 lekcie v ďalšom kurze.

Počas lekcie máme celé wellness k dispozícii len pre seba.

Cena kurzu je za 10 lekcií 133 Eur pre Tatry a 110 Eur pre Levoču pre tých, ktorí plávajú prvýkrát s nami. 

Cena pri opakovanom kurze je 120 Eur pre Tatry a 99 Eur pre Levoču.  

Deti so zdravotným postihnutím majú upravenú cenu kurzu pre Tatry na 90 Eur a v Levoči na 70 Eur za kurz. 

 

Ďalšie kurzy otvárame: 

23.11.2019 o 9.30 Kurz pre deti od 5. mesiacov, soboty, Hotel Átrium, Nový Smokovec

19.11.2019 2019 o 9.00 Kurz pre deti od 5. mesiacov, utorky,  Hotel Átrium, Nový Smokovec

18.11.2019 o 9.00 Kurz pre deti od 5. mesiacov, pondelky, Levočská dolina